การเช่าซื้อหรือการเช่าทางการเงิน

การเช่าซื้อ

การทำเช่าซื้อเป็นบริการทางการเงินที่เรียบง่ายที่สุดเพียงเลือกข้อเสนอที่ท่านพึงพอใจจาก ไฟแนนเชียลเซอร์วิส ก่อนที่สตาร์ทรถคันใหม่ โดยได้รับอิสระการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น การผ่อนชำระหลากหลายได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน สามารถเลือกระยะเวลาได้ตามที่ต้องการ นอกจากเลือกชำระเงินดาวน์ที่เหมาะสมกับงบประมาณแล้วผ่อนชำระส่วนที่เหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา เมื่อสิ้นสุดสัญญาการทำเช่าซื้อ จะได้ครอบครองรถโดยสมบูรณ์

ขั้นตอนการเช่าซื้อง่ายๆในการดำเนินงานของการทำเช่าซื้อเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย ดังต่อไปนี้

 • เลือกรถรุ่นที่ชื่นชอบ
 • เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ
 • เลือกเงินดาวน์และค่าผ่อนชำระต่อเดือน
 • เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่าซื้อรับรถขับได้ทันที

การเช่าทางการเงิน

การเช่าทางการเงิน คือรูปแบบการเงินที่ตอบสนองต่อองค์กรธุรกิจ เพิ่ม สภาพคล่องด้านการเงินสำหรับเจ้าของรถสามารถเลือก ระยะการเช่าที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ 36 – 60 เดือน มี 2 ทางเลือกของสัญญาการเช่าทางการเงินคือ การเช่าทางการเงินแบบชำระเต็มจำนวน และ แบบมีบอลลูน

ขั้นตอนการเช่าทางการเงิน แบบชำระเต็มจำนวน

 • เลือกรถที่ชื่นชอบ
 • เลือกระยะเวลาในการเช่าที่เหมาะสำหรับธุรกิจ
 • เลือกวางเงินมัดจำได้ตามที่ต้องการ
 • เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่าทางการเงิน และชำระค่าใช้จ่ายที่คงเหลือทั้งหมดจากนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรถ

การเช่าทางการเงินแบบมีบอลลูน

การเช่าทางการเงินแบบมีบอลลูน เป็นรูปแบบทางการเงินที่มียอดผ่อนชำระรายเดือนที่ต่ำกว่าการเช่าทางการเงิน (แบบชำระเต็มจำนวน) โดยกำหนดยอดเงินชำระในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินราคารถยนต์ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

ขั้นตอนการเช่าทางการเงิน แบบมีบอลลูน

 • เลือกรถที่ชื่นชอบ
 • เลือกระยะเวลาในการเช่าที่เหมาะสำหรับธุรกิจ
 • เลือกวางเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายคงที่ทุกเดือน
 • เลือกยอดบอลลูนที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า เป็นยอดชำระงวดสุดท้าย
 • ชำระยอดบอลลูนและเป็นเจ้าของรถ