Kostritzer

เบียร์สไตล์ชวาร์ซเบียร์จากประเทศเยอรมนี สีเข้ม ซ่าน้อยมีฟองเพียงเล็กน้อย มีกลิ่นของยาสูบจางๆ ผสมกับกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟและคาราเมล รสชาติเหมือนกับกลิ่นของเมล็ดโกโก้ ยาสูบ และคาราเมล