Erdinger

เบียร์สีบลอนด์แบบคลาสสิคจากบริษัท Erdinger breweryมีกลิ่นที่เกิดจากผลไม้รสเปรี้ยวสีอ่อนและกลิ่นที่แรงของข้าวสาลี รสชาติของเบียร์นี้มีความเรียบลื่น มีรสชาติของมอลต์ที่เหมือนขนมปังและรสชาติจางๆ ของกล้วยที่รู้สึกได้ในปากหลังจากกลืนลงคอ มีลักษณะเป็นครีม