การทำใบขับขี่ในเยอรมัน

ปกติแล้วสำหรับคนที่มาเยอรมันแล้วต้องการขับขี่รถก็จำเป็นจะต้องมีใบขับขี่สากลกับใบขับขี่ของประเทศตัวเองเป็นหลักฐานคู่กันว่าสามารถขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนได้ ซึ่งในกรณีที่ว่านี้ส่วนมากแล้วจะสามารถใช้ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งที่เดินทางมาเที่ยวหรือมาพักผ่อนเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าใครต้องอยู่เยอรมันนานกว่านั้นและต้องการขับขี่รถยนต์ก็จำเป็นจะต้องมีการทำใบขับขี่เพื่อให้สามารถขับขี่ไปได้ตามกฎหมาย ซึ่งใบขับขี่ในเยอรมันที่เราสามารถทำและใช้พายานพาหนะไปในที่ต่างๆ ได้ก็จะเป็นใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลประเภท B (Klasse B)

ขั้นตอนการเตรียมขอทำใบขับขี่

 1. สมัครเรียนการฝึกช่วยชีวิตในตอนที่เกิดอุบัติเหตุ โดยจะเสียค่าเรียนประมาณ 20-30 ยูโร เพื่อเป็นการรับรองในการเอาไว้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเพื่อขอทำใบขับขี่
 2. การตรวจสายตา โดยจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 6-7 ยูโร โดยจะมีการนำหลักฐานเป็นใบรับรองมาประกอบการยืนขอทำใบขับขี่ ทว่าใบรับรองจะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น
 3. การถ่ายรูป ตามข้อกำหนดทั่วไปหากเป็นรูปถ่ายเพื่อเอาไว้ทำหนังสือเดินทางสามารถถ่ายได้ตามตู้อัตโนมัติทั่วไป หรืออาจถ่ายได้จากสถานที่เรียนการฝึกช่วยชีวิตบางที่ก็มีให้ถ่ายด้วยเช่นเดียวกัน มีค่าใช้จ่ายอยู่ราว 10 ยูโร
 4. หาโรงเรียนที่สอนขับรถ การเขียนคำร้องต้องมีตราประทับจากโรงเรียน ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถเริ่มต้นได้จากโรงเรียนเหล่านี้เลยก็ได้ เพราะเขาจะแนะนำทุกอย่าง
 5. เมื่อเอกสาร รูป ครบถ้วนก็ยื่นคำร้องเพื่อขอทำใบขับขี่ในเมืองที่อยู่ แล้วใบคำขอก็จะถูกส่งต่อไปให้อนุมัติในการสอบภาคทฤษฎี จะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์
 6. ทำการเข้าเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้
 7. เมื่อโรงเรียนสอนขับรถแจ้งกลับมาว่าสามารถไปสอบภาคทฤษฎีได้ก็ต้องดำเนินการภายใน 1 ปี หลังจากยื่นเรื่องเพื่อขอทำใบขับขี่ไป ถ้าเกินกำหนดก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรก
 8. เรียนภาคปฏิบัติในการฝึกขับรถ การใช้กฎจราจร ใช้ถนน
 9. เริ่มเรียนการขับรถออกนอกเมือง ถนนใหญ่ ทางด่วน การขับรถในเวลากลางคืน รวม 12 คาบ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 10. หากสอบทฤษฎีผ่านก็เตรียมตัวสอบปฏิบัติได้เลย โดยครูผู้สอนจะตัดสินว่าบุคคลนั้นพร้อมสอบหรือไม่และโรงเรียนก็จะทำเรื่องในการขอสอบปฏิบัติให้
 11. วันที่สอบปฏิบัติ ครู่ผู้สอนจะนั่งอยู่ข้างๆ ส่วนผู้คุมสอบก็จะนั่งอยู่ด้านหลังครู หากครูเหยียบเบรกหรือคันเร่งช่วยก็จะถือว่าสอบตกทันที ต้องรอทำการสอบใหม่อีก 2 สัปดาห์ และถ้าสอบผ่านก็จะได้รับใบขับขี่ไปใช้ในการขับขี่บนท้องถนนได้ทันที ซึ่งก็ไม่น่ายากเกินไปสำหรับคนที่ขับรถเป็นอยู่แล้ว