การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง

การดูแลรักษารถยนต์ระดับพื้นฐานเบื้องต้นด้วยตนเองให้เป็นไปอย่างถูกวิธี
การขับขี่รถยนต์ที่ดีนอกจากจำเป็นจะต้องรู้และปฏิบัติตามกฎการจราจรอย่างเคร่งครัดแล้ว เรื่องของการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นเองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยที่ผู้ขับขี่รถยนต์หรือผู้ที่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองเองจะต้องรู้ว่าควรทำอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเป็นต้นเหตุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตก็ได้ อย่าลืมว่าอุบัติเหตุหลายครั้งก็มาจากการที่ไม่ได้ทำการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเองจนทำให้กลายเป็นเรื่องเศร้าได้

วิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง

สำหรับการดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเองเบื้องต้นต้องบอกเลยว่าไมได้มีอะไรที่ยากเกินความสามารถหรือต้องใช้อุปกรณ์อะไรให้มันมากเกินไป หากแบ่งสัดส่วนการดูแลรักษาออกเป็นจุดใหญ่ๆ ก็จะแบ่งได้ 2 จุด ดังนี้

วิธีการดูแลรักษายางรถยนต์ด้วยตัวเอง

1. ควรมีการตรวจสภาพความดันของลมยางอย่างสม่ำเสมอ หากรู้ว่าต้องเดินทางไกลก็ควรเติมให้พอดี รู้ว่าต้องบรรทุกของหนักก็ให้เติมลมยางเพิ่มเข้าไปอีกหน่อย รวมไปถึงหมั่นเช็คว่าหากลมยางเบาหรือขับแล้วรู้สึกรถช้าๆ อืดๆ ก็ให้เติมลมยางให้เหมาะสม
2. เช็คดอกยางอยู่เสมอหากรู้สึกดอกยางของรถเริ่มสึก หรือเป็นพื้นเรียบเกินกว่าจะใช้งานได้ก็ให้รีบดำเนินการเปลี่ยนยางใหม่ทันที
3. พยายามสลับยางทุกครั้งเมื่อถึงเวลาเข้าเช็คระยะ

ดูแลระดับของเหลวต่างๆ ภายในรถยนต์

1. น้ำมันเครื่อง – อุ่นเครื่องยนต์ให้ร้อนแล้วทำการเช็คระดับน้ำมันเครื่องด้วยก้านน้ำมันที่อยู่หน้ารถ ระดับน้ำมันเครื่องที่ดีต้องอยู่ระหว่างขีดที่กำหนดไว้ไม่สูงหรือต่ำไปกว่านั้น
2. น้ำมันเกียร์ – ให้ขับรถยนต์หรือสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อเป็นการอุ่นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ แล้วค่อยๆ เปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดออกมาควรอยู่ในระดับเหมาะสมไม่สูงหรือต่ำเกินไปเช่นเดียวกัน หากมีอาการผิดปกติไปจากนี้ควรรีบพบช่างให้ตรวจสอบโดยทันที
3. น้ำมันเบรก – ระดับน้ำมันเบรกที่ดีควรจะอยู่ช่วงระหว่าง MAX กับ MIN แต่ทางที่ดีควรให้อยู่ในระดับ MAX จะเป็นการดีที่สุด เพราะหากอยู่ต่ำเกินไปนั่นอาจหมายถึงว่าระยะการเบรกรถของคุณอาจมีปัญหาได้
4. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ – อย่างน้อยๆ ควรตรวจระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์เดือนละครั้ง ต้องตรวจในขณะที่เครื่องยังเย็นอยู่ด้วยโดยดูที่ด้านข้างของกระปุกน้ำมัน ระดับที่ดีควรอยู่ไม่เกินขีดสูงสุดและไม่น้อยกว่าขีดต่ำสุด
5. น้ำฉีดกระจก – แม้ดูไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเป็นไปได้เมื่อเห็นว่าใกล้หมดก็ให้เติมลงไปทดแทนเพื่อเวลาใช้งานจะได้ใช้อย่างสบายใจ
นอกจากนี้กล่าวมานี้ก็ให้ลองตรวจสอบอย่างอื่นๆ แบบง่ายๆ อาทิ ยางปัดน้ำฝนหากปัดแล้วเป็นร้อยหรือไม่ชัดก็ให้เปลี่ยนใหม่ เป็นต้น

Previous Article
Next Article